Palvelut

Ilmastointi/ilmanvaihto

- IV-asennukset
- Ilmanvaihtokoneiden asennukset ja saneeraukset
- Ilmastoinnin suunnittelu
- Ilmastoinnin säätö

Jäähdytysjärjestelmät

- Jäähdytysjärjestelmien mitoitukset, asennukset, korjaukset -ja huollot

Lämpö ja vesi

- Lämmönvaihtimien mitoitukset, asennukset, korjaukset -ja huollot
- Vesimäärien mittaukset
- putkityöt
- Järjestelmien kuntokartoitukset

Automaatio ja sähkö

- Automaatiojärjestelmien korjaukset -ja asennus
- sähkövikakorjaukset -ja asennukset

Huollot

- Sopimushuollot
- Ilmastointi-, jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien yksittäiset huollot